สิงหาคม 12, 2020

อาหารและพลังงาน

🥗“อาหารและพลังงาน”

เมื่อเราตื่นขึ้นมาจากการนอนหลับอันยาวนาน อาจหมายความว่าเราไม่ได้รับประทานอะไรเลยมานานกว่า 10 ชั่วโมง อาหารเช้าจึงเป็นการเติมพลังงานและสารอาหารที่เราได้สูญเสียไประหว่างการนอนหลับมาทั้งคืน

🤸‍♀️“พลังงาน”

แหล่งพลังงานของร่างกายคือ กลูโคส น้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวซึ่งมีขนาดเล็ก ร่างกายสามารถนำไปใช้งานหรือเผาผลาญให้เกิดเป็นพลังงาน ขนาดของกลูโคสนั้นเล็กมากจนเข้าไปสู่เซลล์ต่างๆ และใช้งานได้เลย กลูโคสจึงเป็นแหล่งอาหารหลักของสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์

กลูโคสได้มาจากการย่อยสลายอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรต เมื่อเรารับประทานอาหารเข้าไปร่างกายก็จะเปลี่ยนเป็นน้ำตาลกลูโคส ส่งต่อทางกระแสเลือดไปยังเซลล์ต่างๆ ทั่วร่างกาย เพื่อใช้เป็นพลังงานต่อไป

เมื่อมีกลูโคสเหลือใช้ร่างกายก็จะเก็บสำรองไว้ในรูปไกลโคเจนไว้ที่ตับและกล้ามเนื้ออยู่จำนวนหนึ่ง หากยังเหลือใช้หลังจากนี้ก็จะเก็บไว้ในรูปไขมันไว้ที่ชั้นใต้ผิวหนัง

ในขณะที่เราหลับ ร่างกายที่ไม่ได้รับพลังงานจากการรับประทานอาหาร ก็จะดึงไกลโคเจนมาใช้ตลอดคืน ตับจะสลายไกลโคเจนเป็นกลูโคสและปล่อยเข้าสู่กระแสเลือด เพื่อคงระดับน้ำตาลในเลือดไม่ให้ต่ำจนเกินไป

ดังนั้น เมื่อเราตื่นในตอนเช้า หมายถึงเราไม่ได้รับพลังงานจากอาหารมาอย่างยาวนาน ไกลโคเจนซึ่งถูกดึงมาใช้อย่างต่อเนื่องก็จะเหลืออยู่ในระดับต่ำ หากไกลโคเจนที่เก็บกักไว้ถูกใช้ไปจนหมด ร่างกายก็จะสลายกรดไขมันมาใช้เป็นพลังงานทดแทน แต่จะเผาผลาญเป็นพลังงานได้ไม่ดีนัก จึงทำให้เรารู้สึกเหนื่อยล้า ไม่มีเรี่ยวแรงได้

การรับประทานอาหารเช้าจึงช่วยเพิ่มระดับพลังงานและเป็นการเติมไกลโคเจนให้ร่างกายได้มีเพียงพอต่อการใช้งานในแต่ละวัน

การรักษาสมดุลของกลูโคสในร่างกายจึงเป็นสิ่งสำคัญ อย่างที่กล่าวว่ากลูโคสเป็นอาหารหลักของเซลล์ต่างๆ และอวัยวะสำคัญที่ใช้กลูโคสมากที่สุดก็คือ สมอง หากรับประทานอาหารไม่เพียงพอ สมองไม่ได้รับพลังงาน ก็จะส่งผลให้เกิดความอ่อนเพลีย ง่วง ซึม คิดอะไรไม่ค่อยออก ไปจนถึงหน้ามืดเป็นลมได้ ในทางตรงกันข้าม หากมีการสะสมกลูโคสมากเกินไปก็จะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพตามมา เช่น โรคอ้วน เมื่อมีการสะสมไขมันในชั้นใต้ผิวหนังไว้มากเกินไป หรือ โรคเบาหวาน เมื่อมีการสะสมไว้ในกระแสเลือดมากเกินไป

🥖“เพราะอาหารเช้านั้นสำคัญ”

ดูคล้ายว่าการงดอาหารเช้าอาจเป็นวิธีที่ดีที่จะได้ใช้พลังงานที่ได้สะสมมาตลอดการนอนหลับ แต่จริงๆ แล้วมีการวิจัยหลายชิ้นที่แสดงให้เห็นว่าแม้เราจะรับพลังงานมาจากการนอนแล้ว แต่คนที่รับประทานอาหารเช้าจะรู้สึกกระปรี้กระเปร่า และรู้สึกว่าร่างกายมีเรี่ยวแรง ได้มากกว่าคนที่รับประทานอาหารเช้าตอนสายๆ หรือไม่ได้รับประทานอาหารเช้าเลย

การรับประทานอาหารเช้าที่เหมาะสมจะช่วยให้ร่างกายได้รับสารอาหารและวิตามินที่จำเป็นได้อย่างครบถ้วน การงดอาหารเช้าอาจทำให้ปริมาณอาหารไปกระจุกอยู่ในมื้ออื่นๆ มากเกินไป ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพได้ การเลือกอาหารเช้าที่อุดมไปด้วยใยอาหาร โปรตีน และมีปริมาณน้ำตาลที่พอเหมาะ จะช่วยให้เราใช้ชีวิตประจำวันได้ดียิ่งขึ้น กระตุ้นให้สมองพร้อมทำงาน มีสมาธิและจดจำสิ่งต่างๆ ได้ดี

🍳แปลและเรียบเรียงจากบทความเรื่อง Breakfast จาก www.betterhealth.vic.gov.au