Home/กราโนล่า

“กราโนล่า” คือ อาหารเช้าหรือของกินเล่นที่ดีต่อสุขภาพ กราโนล่าประกอบด้วยข้าวโอ๊ตแผ่นผสมรวมกับถั่วและธัญพืชต่างๆ

Go to Top