ช่องทางการสั่งซื้อ

สามารถสั่งสินค้า Natural Time ผ่านช่องทางต่อไปนี้ ซึ่งทุกช่องทางราคาจะเท่ากันทุกช่องทาง

natural time กราโนล่าโลโก้
LAZADA

SHOPEE

การส่งสินค้า

 • เราจะจัดส่งสินค้าออกจาก Natural Time ภายใน 24 ชั่วโมง (ไม่รวมวันอาทิตย์) ที่การชำระเงินสำเร็จแล้ว
 • โดยระยะเวลาการส่งจะใช้เวลาไม่เกิน 3 วัน (ไม่รวมวันอาทิตย์)

การยกเลิกและแก้ไข้ order

 • ลูกค้าสามารถปรับรายการและยกเลิกรายการได้เมือยังไม่ได้มีการจ่ายเงิน

การส่งคืนสินค้าหรือเคลมสินค้า

หากลูกค้าได้รับสินค้าแล้วกรุณาตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าโดย
 • สินค้าที่ได้รับจาก Natural Time มีความถูกต้องตามที่ได้สั่งไป และครบทุก order
 • สินค้าที่ได้รับไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นกับตัวบรรจุภัณท์ เช่น ฉีก รั่ว
เงื่อนไขการเคลมสินค้า Natural Time
 1. สินค้าจาก Natural Time มี สภาพเสียหาย  จากตั้งแต่ Natural Time หรือ จากการขนส่ง
 2. ไม่สามารถเคลมสินค้าที่ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการเก็บสินค้าภายหลังได้รับสินค้าแล้ว
 3. สินค้าที่เคลมต้องมีปริมาณเหลือมากว่า 80% ของทั้งหมด
  •  เช่น สินค้าหนัก 220 กรัม หากจะเคลมได้ต้องมีปริมาณเหลือมากกว่า 176 กรัม
 4. ทาง Natural Time รับประกันความพอใจของลูกค้า โดยหากลูกค้าไม่พอใจคุณภาพสินค้า เช่น ไม่อร่อย ไม่ชอบ สามารถเคลมได้
การคื่นเงินลูกค้า
 1. Natural Time จะทำการคืนเงินภายใน 30 วัน
 2. การคืนเงิน ลูกค้าจะเป็นผู้รับภาระ ค่าธรรมเนียมเอง ทั้งการชำระเงินมายัง Natural Time และ ค่าธรรมเนียมจาก Natural Time ไปยังลูกค้า, Natural Time จะไม่มีการชำระ ค่าใช้่จ่ายส่วนนี้คืนให้แก่ลูกค้า